Samoajat 15-17 v

Kotkaryhmä

Kokous joka kuukauden 2. tiistai kello 18-19:30.

@Sammalkallion kolo tai Opinmäen kampus

Susanna Kaurinkoski

Samoajia mahtuu mukaan toimintaan

SÄHKÖPOSTI: etunimi.sukunimi@erakotkat.fi