⚜️ Covid-19 information // Korona-ajan tiedotusta

⚜️ Olarin Eräkotkat – Wild Eagles ry:n päivitetty korona-ajan tiedote:

⚜️ Järjestämme kasvokkain tapahtuvaa viikko- ja retkitoimintaa lippukunnassamme toistaiseksi vain etänä. Noudatamme toiminnassamme erityisen huolellisesti partion ja viranomaisten antamia hygienia- ja turvallisuusohjeita.

⚜️ Olemme päivittäneet ryhmiemme ohjelmia uusien koronaohjeiden mukaisesti. Sen vuoksi kokouksia on jonkun verran harvennettu ja kokoonnumme etänä tai ulkona. 

⚜️ Samoin ikäkausien yhteiset ohjelmat on muutettu siten, että ne tehdään omissa ryhmissä, omien johtajien kanssa. Kaikki ryhmät tekevät kuitenkin saman ohjelman samanlaisilla materiaaleilla omissa kokouksissaan.

⚜️ Käytämme kasvomaskeja partiotapahtumissa sisällä ja ulkona, mikäli turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa. Jokaisella lapsella on oltava oma kasvomaski aina varmuuden vuoksi mukana partiokokouksessa, jos joudumme ottamaan maskit käyttöön. Käytössämme on aina myös riittävästi käsidesiä ja työvälineiden puhdistusaineita tarpeen niin vaatiessa.

⚜️ Otamme partiossa lähiaikoina käyttöön myös etäkokoukset, koska syksyn pimetessä ja kylmetessä aina ei ole mahdollista kokoontua ulkona. Järjestämme etäkokoukset Google Meetsissä. Lapset voivat osallistua kokoukseen puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Ryhmänjohtaja ilmoittaa hyvissä ajoin etäkokouksesta ja antaa toimintaohjeet.  

⚜️ Huomaa:

     ✅ Kokouksiin ja tapahtumiin voi osallistua vain täysin terveenä.

     ✅  Ilmoita mahdollisesta altistumisesta välittömästi ryhmän johtajalle.

Lisätiedot:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

⚜️ Updated Corona-Time Bulletin by Olarin Eräkotkat – Wild Eagles ry.

⚜️ We will organise weekly scout meetings remote. In our events, we will follow the hygiene and safety regulations instructed by the authorities and Finnish Scouts.

⚜️ We have updated our group programs according to the new Covid-19 rules. Because of the new rules we have decreased the amount of the existing scout meetings. In addition, the remaining scout meetings will be held outdoors.

⚜️ Likewise, the meetings for the whole age group have been cancelled. Instead the group will make the same program with their own group and group leader. All of the groups will make similar activities and use similar materials during their normal scout meeting time.

⚜️ We will wear face masks for scout events indoors and outdoors in situations where the social distancing is not possible. Every child must always have their own face mask at the scout meeting, if for some reason will need to use the mask. We will always have enough hand sanitizer at our disposal when necessary. 

⚜️ We will also be introducing online meetings at scouts in the near future, because the autumn is getting dark and cold an then it is not always possible to meet outdoors. We will organise online meetings on Google Meets. Children can attend the meeting by phone, tablet or computer. The group leader will inform about the online meetings in advance and will give instructions to everybody.

⚜️ Please note:

      ✅ You can only attend scout meetings and events in complete health.

      ✅ Report any exposure for Covid -19 immediately to your group leader.

More information:

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates